kennisgebied zorg

Zorg neemt een grote plaats in onze samenleving in. Met onze gerichte ervaring in de (her)ontwikkeling van ziekenhuizen en andere zorginstellingen, richt Monviso zich op drie pijlers: balans in (huurders)inkomsten, financiering en bouwkosten.