kennisgebied woning

Wonen is in de eerste plaats een basisbehoefte. Wonen heeft echter niet alleen te maken met “een dak boven je hoofd”. Het gaat steeds meer om individuele identiteit, en daarom is het belangrijk om steeds met andere markten en nieuwe ontwikkelingen mee te groeien. De markt verandert immers omdat wij veranderen. En dit heeft tot in (het steden)bouwkundige gevolgen, die Monviso snel en strategisch analyseert.