kennisgebied parkeren

Parkeren en parkeergarages zijn een specialisme op zichzelf. Waar enerzijds de ervaring van de gebruiker zeer belangrijk is, moeten de wensen ook met tal van technische eisen gecombineerd worden. Tegelijk staat parkeren bijna altijd in relatie tot andere specialismen als wonen, werken of winkelen. Monviso overziet deze velden als geheel.