kennisgebied landgoed

Historische landgoederen hebben de speciale interesse van Monviso. Met name waar bestaande landgoederen met Nieuwe Natuur kunnen worden gecombineerd, ontstaan nieuwe mogelijkheden voor duurzaam natuur- en cultuurbeheer. Wij kunnen op dit gebied gericht adviseren met ondermeer goed onderbouwde gebiedsvisies.