kennisgebied gebied

Gebiedsontwikkeling lijkt het vroegere ‘plan’ te vervangen. Logisch, omdat ontwikkelingen in schaal vergroten en daarbij ruimtelijk én in het gebruik nooit onderling geïsoleerd staan. Anderzijds vergt gebiedsontwikkeling een serieuze interactie tussen deze verschillende schaalgroottes en programma’s, en vooral tussen tal van mensen. Monviso luistert goed naar zowel de opdrachtgever als de stakeholders.